Тебе…

Те видов и го загреав своето срце. Те допрев и го возбудив своето тело. Те сонив и ја рабудив својата фантазија. Те мислев и го..

Read More
Не ветена љубов

Ти, тие, ги нарекуваш кукавици, А јас, внимателни! Ти, тие, ги нарекуваш деца, А јас, авантуристи!   Таквите безјазични, Делата им говорат, Таквите бункер-нирани, Размислуваат..

Read More
Da capo

Иритирана од ситното непрекидно зуење на Vivaldi-евите летни муви. Гласно осудувајќи ги моите мисли. Им се препуштив на Sean Saens-овите бранови и гревот на Далила...

Read More
Добро утро!

бев и ме снема... Покрај многуте желби и раскошна мисла, ме снема и замрев... Покрај силната потреба и сигурност, замрев и се изгубив... Покрај вербата..

Read More