Sidro

Dvadeset i više godina sretnih trenutaka i trenova snoviđenja. Plaža pod zvjezdanim pokrivačem ljubavnu prošlost priziva po šumu riječnoga zapljuska rifove stvara u glavi noć odjekuje šššššš vrba lišće pomiče ponoćnu ariju šapće. U pijesku ....

Continue reading