Sonet I. Usamljeni Styx [Ή δυσέρημη Στύξ]

'Larpurlartistički sonet – talijansko-francuskog okteta (abba), arapsog sesteta (ccc/ddd) – ni kao forma, a ni kao tema neće i ne može biti pri-/s-/-hvaćen od uma opijenog nasladama malograđanskog stiha: protunaglasne silazno-uzlazne (fuj!) rime, nepravilne stanke ....

Continue reading