RIJEČI

Nikada riječi ne dotaknu ono dno u čaši, pa da se sasuše kao posljednje kapi na dnu stakla, da jednostavno, ponekad, samo ‘nestanu’. One to ne žele čuti, one ne žele biti protjerane, ranjive u zraku, pomješane sa ostalima. Što ako ih vjetar ponovno vrati a one padnu na tuđe usne? Usne koje ne govore uvijek lijepe stvari, one koje su ružne same sebi, kao i drugima ali to nikome ne žele priznati, možda se boje. Što ako im se ne svidi lice onoga kome su upućene, što ako moraju…