AKROMETAFORA

Z-apamti A-ko ga K-ršiš O-n će te N-aći. E-lementarna V-aluta R-adi O-pstanka L-ežerno A-li Ž-alosno L-akomisleno O-tuđuje P-okretnosti O-d V-lasnika. Nikola Šavrljuga

Read More