Kabanica

                                               Kabanica                                Nju u školu dovozio tata,                              mirisala slatko na vanilu,                              ja pravio kolače od blata                                                        i pušio kukuruznu svilu...                               Nosila je broščić na lančiću,                             ....

Continue reading

Proljećne skice

                                Lahor prstima nestašno šara                             praveći haos u mojoj kosi,                             na dlan mi slijeće bubamara.                             Kakvu mi tajnu poruku nosi?...                               Opojno mirišu rumene ruže,                             mjesec se igra, ....

Continue reading

Pod ciganskom čergom

                                   Pod ciganskom čergom                                Kraj vatre nekako se stisnu                            tih šest čupavih glavica                            gledaju kako napolju kisnu                            pas Šarov i kobila Slavica.                                                      Okolo ....

Continue reading

Č v a r c i

          Čvarci                            Pozna je  jesen.Jutarnja slana.                        Mene od sjećanja podiđu žmarci.                        Odlutam mislima do onih dana                         kad su se spremali domaći  čvarci...                          ...Kasapin klao ....

Continue reading

Zlojed

            Zlojed                             Mene je moja rodila mama                        prilično malenog, žgoljavog pritom                        s cirka dva kila i stotak grama                        već posvađanog sa apetitom.                           Teško ga onome ko me je hranio ....

Continue reading