Smeh

Ćutao sam dok su se smejali grohotom tražili smisao oduzeti od tla nebeski poraz još jednog pogleda ćutao sam u pogledu lutaju lica veštačkih boja..

Read More