Pogled

Nemoj me gledati tako prodorno Mogu pomisliti da si zalutao, Da si lutajući misao sputao… Možda svesno il’ nesvesno, svejedno je, Al’ nešto nije jer – divno je…