Grad tame (Vukovar)

Razrušenim ulicama grada, prolaze majke pune tuge i jada. Nastradala zbog njih cijela brigada, jer vikaše stranci „Ubi! Ubi gada!“. Uplakanih lica majke sad prolaze, njihova im djeca u susret ne dolaze. Idu tako sati, dani i godine, a za mrtvima i danas još traga se. Na poseban datum svijeće pale se, da borci nikad ne zaborave se, jer Heroji oni naši postaše, zauvijek u srcima Hrvata ostaše!