“Mister X”

„Obećaj si sama,noćas će se ovo završiti, ta misteriozna razmišljanja o misterioznom gospodinu X“… Prati me u stopu, što se nalazi u mojim mislima, glavi, snovima, mojim koracima, očima i rukama… Hmm svaki put kad odlučim zamesti trag toj enigmatskoj postojanosti što me prati.. Pojavi se zamislite on još misteriozniji i dubiozniji… Čuda li čudnoga!!!! Srca, srca me prate (čak i ona me proganjaju).. U kavi,kruhu,betonu,travi,maramici,vodi.. Previše ili premalo.. Čuda li čudnoga!!! Patnja mlade mene me izjeda,pitanja se vrte po glavi.. Mrzim to pitanje „Zašto“??? Crv sumnje je tu negdje…

(Sun-Moon-stars-rain-wind-sea-earth-water-clouds-trees-flowers in all that you are hidden but seen)…

  Ti se skrivaš u suncu, vidjeh te u zrakama obasjavaš moje putove gdje me brodovi odvoze na daleke oceane…..   Ti se skrivaš u mjesecu, vidjeh te u njegovom odsjaju dok sam polagano tonula u mrak…..   Ti se skrivaš u zvijezdama, vidjeh te u njegovim očima dok sam mislila da sam te zauvijek izgubila..   Ti se skrivaš u oblacima, da u oblacima vidjeh te u svakom oblaku si ti, tvoje lice, tvoje oči, tvoje ime……   Ti se skrivaš u drveću, vidjeh u svakom listu tvoje srce…..…