Moje srce luduje

Moje srce luduje i zbog snijega i zbog ljeta njemu sezone ništa ne znače ono luduje ujednačeno ono umire i pleše vrišti i plače smije se od svakog besmisla još i jače. Moje srce luduje zaljubljeno ili netaknuto luduje o svemu neovisno Znam to je prokletstvo onih od ovakve vrste onih što ako nemaju zbog čega umru bar od ljepote.

Tovar Mago

Moj je dida ima tovara Toliko ga je volija Da je tovar duplo više Nego šta je red Poživija. Tovar ka i svaki drugi Sivoga repa i ušiju Nikakvog posebnog poslanja Osim povremenog nesnosnog revanja. Mi dica zvali smo ga tovar Ali dida ga je zva Moj Mago Moj kompanjonu Moja snago. Svake šibenske zore u pet uri Njih dvojica cestom Pa u didovo polje Hoda Mago, i svako malo staje Dida onda sve svece skida s neba Viče i beštimaje. Da kvragu i tovar i politika mu Da ga…

Ljudi sjene

Ljudi sjene najčešće stoje na uglovima ulica naših života Pogrbljeni ostavljeni bezrazložno nasmiješeni. Oni ruju po kontejnerima dok mi dokono glasujemo glasamo se rikom onih koji nikada nisu visjeli na uglu Ljudi sjene sjene su nas samih njihovi uglovi uglovi su naših udobnih soba sa dnevnicima ekranima tipkovnicama i planom shoppinga za sutra. Ljudi sjene sjene su u našim očima spuštene za svaki slučaj da ne bi u nekim od tih uglova prepoznali buduće sebe. Ljudi sjene siva eminencija naše opsjene pomirenosti našeg uma sa našim i njihovim uglovima.