Možda nešto malo više

možda nikada… možda nikada ti ne ću čuti glas možda nikada, ne će biti nas možda život nikad nas ne spoji možda drugačiji putevi su moji mi to sada ne možemo znati hoću li kraj tebe jutrom ustajati ili će te ljubiti neka druga dok u mojoj duši zauvijek bit će tuga sada ponovno stranci, a jesmo li nešto više i bili? kada blesave snove smo snili i zamišljali kako lijepo bi nam bilo ma sve je laž, moje milo ne zaboravljam te, ni da hoću ja ne mogu tvoje…