XXX

Zatvoren između četiri zida Savršeno uobličena U kvadratu tišine Prazne, ponekad mukle Kao plavetnilo noći Bez glasova Iskre svjetla Mirno čekam da opet Kliznem kao zrno Pješčanog sata U Novi krug proticanja Da me okreneš ....

Continue reading

R. I. P.

Prazan humak Kišno korito nameta Otopljenog snijega Nov dašak korjenitih Promjena unutar svakog Izrovljenog kuta bivstva Nove egzistencije naravi i Pomno bešćutno planirane Sahrane blagoslov je raspolučenog Agnostika što bez ceremonije Se obmotava o satkani ....

Continue reading