III.

Sjećaš li se obećanja mili moj kad djeca još smo bili… sjećaš li se kamena, rane na mom koljenu… sjećaš li se još uvijek drveća našeg… sjećaš li se pogleda mog i suza kad popio si krv moju.. sjećaš li se smjeha mog.. sjećaš li se mog golog tijela i svojih ugriza… sjećaš li se mog lica i svojih vrhova prstiju.. kojima si ga doticao.. ..svojih usana kojima si ga ljubio.. sjećaš li se naših kiši i vjetrova..naše ptice.. sjećaš li se mili riječi svojih i tajne naše.. sjećaš li…