Flood of words in a desert of a soul….

Buja.. tinja… …boli ….guši…. …što osjećaj je? ..doli žila kucavica koja probavlja naše misli… …unutrašnje nedoumice… i profilira nas…. u nas..o nas… zrcali u drugima ….i..dolazi..nadolazi… u plimama i osekama…. života… no evo…plima je.. voda nadošla…sve do rebara…slana poput mora…i raste…raste… želi da razgalim dušu… stoga…pišem ti pjesmu…na komadiću magle…nošene toplim dahom…daljine ..i znam preuzeti će ju pogled..sjetan.. pod okriljem noći…tišine…

Sloboda je….

Kada je prava … iskrena…. nesebična ljubav…. tada osjetiš največu slobodu ikad te potporu koja te ljulja u naručju sigurnosti… koju može pružiti samo onaj koji te najiskrenije voli…. u biti…. jedino ljubav daje ti..slobodu.. ali mora biti prava… daje nam slobodu za i slobodu od… slobodu za voljeti nekoga i vjerovati mu životom i slobodu od…stvari …svednevnice…posla..stresa…da ne mislimo na ….što već… već samo o osjećaju koji nas ispunjava…  čini potpunima.