Moj Romeo

Došao si iznenada, pojavio se kao sunce usred oluje, srce si mi ispunio toplinom, ljepotom i požudom, bilo je dovoljno samo malo da bi shvatili da moramo biti zajedno… Jedva sam izdržala da te ugledam, dan mi je bio predug, ruke su se znojile, srce je lupalo, ali dočekala sam i taj trenutak i ugledala svog Romea kao iz priče Bili su to predivni trenuci, poljubac je ubrzo pao, pa još jedan i još jedan i tako su nam se i tijela izljubila, pohota je gorjela u nama, srce je uz srce…