Razmišljanja

Gledam tiho, Slušam kako plavi mjesec kao žuto more obasjava nas, Nas poput kapi vode, snažne vode među crnim, teškim kamenjem nelagode. Gledam tiho, Slušam..

Read More