Shvaćam

Skrećem na istinski put zavirit u svaki kut. Ne donosim nikomu sud. Nije trenutak lud intuicija vrišti mi svud... "oslobodi se negativnog uma začarana je..

Read More