TVOJA

Možda jednom, Možda nekad Negdje u svitanju sutona Možda tada budem tvoja. Možda dok zvijezda Ljubuje sa nebom Možda dok trava spava Možda nekad,negdje Budeš..

Read More