Starac

U jednome malome kutu živio je starac u crnome kaputu. U tijelu umornome od tuge živjelo je srce veliko poput duge. Ah,koliko taj starac problema..

Read More