Ti

I još volim noć, muk, i treptaj u kojem nestaješ. A nema te više, onako divljeg, onako razuzdanog ljubavlju. Pa pored mene, iza mene nestaješ...

Read More