Војник

Се сеќаваш ли, на песната од мојата музичка кутија? Секоја ноќ, ја отворав.. и срцево почнуваше да крвари. А се сеќаваш ли како игравме? Ти ми ставаше цвет во косата. Се припивав до тебе и ....

Continue reading