Čuj

Čuj. Kako da u ova mrtva slova, Unesem radost, Kada slova više nema. Kada znam da nisam jedini, Kada znam da je sve u meni,..

Read More
Planina

Planina Gledah, gledah planinu ja snježnu, Što se izdiže iz kore Zemljine, Prema nebu. Žari ljepotom, ponosim i dikom. Da raste u visinu, Ko da..

Read More