BUNAR

Oboji zidove moje izbe bojama svjetlosti polarne , nek dušom se mojom raspu biseri radosti i zazveče po kaldrmi mojih neostvarenih snova. Il me pusti..

Read More
JA

Vrela je lava u venama mojim, ledom okovana . Drhtaj vjetra u dodiru svakom, bolom žarkim sputan. Na usni sol i muk, nedirnuti , gorki...

Read More