Zaboravljena ljubav korača idalje našim muzejom

Zamisli,prijatelju, zamisli noć u beskonačnosti, zamisli nju u toj noći, nju u beskonačnosti.,, Muzej,poluprazan,ogroman, zvuk kuckanja vaših cipela, prigušene osmijehe između zidova Gogovog kutka, dječije trčkaranje već odraslih ljudi, šaputanje u njedra, rasprave o nadrealizmu ....

Continue reading