Samoca

Bio Omer sa Aminom dugo u braku Jednog jutra Omer ustade sam,bez Amine Ona ode on osade sam. Prođoše godine Omer se povuče u tamnu stranu sobe i, upita se Živjeti ili ne,pa se sjeti Ćamila Sijarića, Kad se umre,tad se ćuti, Biće to za mene divota,Jer ću moći Da podnesem ono,zbog ćega sam ćutao Cjelog Života Tako i Omer ode i sastavi se sa Aminom opet