Staze

Kojom stazom koračamo? Nedostaje, nedostaje, daleko je, čak tamo. Tamo gde vazduh je otrov, i slabe pucaju kosti, Da li zgažena je ruža, gorka sudbo..

Read More