Ako..

Ako se mora... Govori ramenom Obrvom krivom Mutnim okom Oholim laktom Koljenom u hladu ... Ako se  ne mora... Pusti  tišini da zacijeli ranu Razmisli..

Read More