Oči

‘’ Pred mojim očima su prozujali eoni treperavih, škakljivih maslačkovih latica. Eoni stidljivih molekula vazduha, sakrivenih u nevidljivom, providnom kostimu dana. A ipak, nijedan nije zamirisao kao onaj kad sretoh sebe u tim, Bože nespretnim, ....

Continue reading