Let

Eh, pjesnici, odmah da vam kažem: Kakvi ste pjesnici Takvi ste ljudi. Živite li pošten život od svog rada ili netko negdje rinta za vas dok se grglja šampanjac slabih strofa? Prevarit se mogu samo smiješni ljudi. Trijumf volje njima para uši. Prevaranti i hohštaplerke, pustite ta pera nije za vas taj let.

Bogalj

Hoću vam pokazati da sam bogalj. Premda je sve u redu sa rukama, nogama i glavom – poseban bogalj sa izigranim obećanjem. I tim gore za sve oko mene. Iako je zlo počinjeno, za to se nemre optužit’ ni’ko. Nitko vam za to nikada neće suditi, pa ipak dobit ćete kaznu. Gledat ćete u lišće, mahovinu i travu i sami ćete plakati. I mislit ćete da plačete zbog sebe – ali ne, plakat ćete zbog mene.