država

Istrošen formular Ostavljen na novom stolu Već izrečen govor S novim asocijacijama Savršeno odjelo Za novu ulogu Novi film S poznatim akterima Utjecaj višega Za..

Read More
vrijeme

sjećaš li se našeg prvog pogleda... priznaj da već tada si znao... da prepoznao si sudbinu... ljubavi u lice pogledao... sjećaš li se prvog dodira.....

Read More
božićna noć

Zažmiri... Napusti sve što tereti misli... Prepusti se... Zanos melodija novu pjesmu piše... Očekuj neviđene boje i Pronevjeru preosjetljivih zvukova... A sada zamisli... Pahulju što..

Read More