Болки на денот

Таа ноќ ми беше прибежиште од светот што се менува помеѓу античките монетите и грмушката со лажни рози Јас не се сетив дека ноќе тие честопати ги завршуваат своите напади. Прогонетите од сите воени загуби ....

Continue reading