Povratak

Otvaram lakim okretom malog tamnog ključa velika svijetla ulazna vrata. Ulazim otpuhujući bijelu maglu s crnog kaputa otresam mrklu noć s teških cipela. Hladnoća polako..

Read More
Odmor

Dosegao tu ljepotu nitko nije. Radosne ptice krilima lepršaju. A radišne pčele okolo vršljaju. Žarko sunce nam se ranim jutrom smije. Evo zelenila kao nikad..

Read More
Trut

Jedeš, jedeš, nikad dosta, jedeš, jedeš, ništ' ne osta. Ležiš, ležiš, ništ' ne radiš, ležiš, ležiš, buhe hraniš. Spavaš, spavaš, jastuk frčeš, spavaš, spavaš, samo..

Read More
Pogled

Radoznalim pogledom po tebi putujem, zapreke na tom putu polako nestaju, srce jače tuče, a strahovi prestaju, zanimljive krajolike sad naslućujem. Polako se penjem uz..

Read More
Ljubav

Poljupci moji raširili krila, odletjeli poput malog leptira potražili mjesto ljubav gdje svira, usnama svojim nježno si ih skrila. Pogled mi je nestašno odlutao, okolo..

Read More