Dio tebe

Mjesecima već  kiša lije, ime tvoje sa usana mi pere i rađa nadu… Da u životu ima nešto sem tebe. A onda čujem,u duši svojoj kao po napuštenoj čaršiji korake tvoje ,kako još odjekuju.

Tajna

Dva života, jedan kraj i čovjek između njih. Dvije sreće, jedna bajka i čovjek između njih. Dva svjetla, jedna tajna i čovjek između njih. Dvije rijeke, jedna obala i čovjek između njih. Dva života, jedna kušnja i čovjek između njih.