Zrcalo

Odraz besciljnog postojanja Tragovi bola Čežnje i lutanja… Da, sada napokon priznajem samome sebi Iz plahog oka Gorka suza kanu Na ranjenu dušu Da izliječi..

Read More