Putnik

Oblaci su smračili dan, Tama se nadvila nad gradom. Vjetar nosi tiho otpjevani san. I dok se jesen šulja kradom, Nosi me pjesma...i odlazim daleko...

Read More
Sjena

Kroz zatvorena vrata i zatvorene prozore I dalje mi onaj tupi zvuk kiše dopire, Mrtvoj tišini unutar moje soboe se opire, A tjeskobni mi miris..

Read More
Starica

Stojim pred ogledalom Nakon još jednog umornog dana, Dok šminka i lažni osmijeh Padaju s lica umorna, izborana, Kad svaka crta je krivudava, izobličena, Gledam..

Read More