O noći

O noći koja pripadaš ljubavnicima, pjesnicima i vizionarima! O noći silueta,duhova i sjenki! O noći čežnje, ljubavi i sjena...   Ti, Moćna Noći, što stojiš..

Read More