Knjiga

U desteak minuta napišem 200 nevažnih rečenica... 200 rečenica 200 misli >= riječi >>>  iniciram ideje... Dobre,loše nevažno je ,moju knjigu nitko čitat neće... Čitat..

Read More