Sve teče

Zovem sne Noći da prevare Odgnaju Zbilje I Zablude     Kad osvanu sive zore Da me pokore Kad u praskozorja Danica Utihne Nada Mnom     Sunce Sijaće tvoje sjene Crtaće prstima Na mojim njedrima Tvoj Osmjeh I Ponovo Začuću glas Blažen U Taj Čas Kao godinama Kao svjetlost Tiha Bosonoga Gazi uspomene Koracima zaborava Drhti tle od kojeg sam Stvoren I Pokora Spava na usnama Muk Se Ne Čuje Tišina Kao paučina Igraju sjećanja:      – Hej, rekla si da imaš dnevnik i pregršt papira – zapisanog vremena…