Kal-El-Hana

Hazur! Hazur kićeni svatovi, podigli se maglicama a bubnjevi teški tuku po zvjezdanim ravnicama. Hazur mlada, cvijet svemirski, hazur mjesec, hazur noći, hazur božji talambasi. Ah, ljepoto sa istoka, Kal-El-Hana, zvijezdo mala. Kuda nebom uplakana bez ženika, bez prstena, visinama pustim hodiš? Zalud nebu hrle ruke i molitve, i pokore. Zalud vapaj na usnama, zalud […]

Čama

Skrivam u dlanove oba oka da lakše prebolim njeno lice − da me nije; Na usnama mi njeno ime, u njedrima mi vatra trne, što me grije. A ja pameti vičan nisam, slijepi mene kroz zivot vode, s bijelim štapom kroz crnu tamu; Ko nije ljubio ne vidi ljubav, ko ranjen nije ne vidi rane, […]