Posestrima

Kosa je svakoga dana pješačila iz Zagorica na Rudnik, dobrih šest ili sedam kilometara hoda, tako natrag, po kiši, po suncu, po danu i mrklom mraku. U radnoj odjeći sitna ženica, nikad udavana, nikad ljubovala niti zapjevala. Nikad haljine ženske ne obuče Kosa, barem od kad je sama svoj gazda. Nikad Kosa ne pogleda muško, […]