TRENUTAK

Postojim li zaista u ovom Sada Gledam li usitinu baš u onaj Kada Vidim li jasno taj glamur i sjaj Mada Čini se da mrak guta blještavilo Raja. Prisutnost u trenutku želim u potpunosti Izostanak doživljenog ne tražim u ništavnosti Dolazak ulazaka u moćnu prazninu Prolaze uske dovoljnim za to čini Ne ulazimo u usjeke […]

GRADITELJ

Od temelja gradnja zdanja se diže Zidovi kružeći uglove stvaraju Dok Graditelj vječni dom nam gradi Vjeru potpunu dajemo mu zdušno. Kad krov se ukaže čvrst i moćan Svojom sigurnošću nove početke otvara Ne da nizinama da spuste visine Čuva daljine, grije blizine. Uz napore, naslućujuće snage traže Gloriju I osamu galame Ne traže samoću […]