Pjesma Ojdorova

Mlad se Ojdor po travi previja; polomio prste na rukama, polomio toke na prsima, potamnilo lice u junaka; pod kalpakom oči uvenule a iz duše tuga izvirala; Po sto puta sitnu knjigu piše, kako piše tako suze liju prokvasile divit i hartiju; Proklinjao dane i godine, al’ se na da pjesma napisati. Prisjeti se bolestan […]