Aman

Što li pleća ljubavogrnutu nose, aman,tereta li pustog,dušu pritjesnio -sevdah usni nosiš -brdo tebi dođegrudima ga lomiš,a meni srce drhtipjesmom ga sokoliš,behar ruža u mjesecumladu,..

Read More